Dortmund

kloop

JUERGEN KLOPP CÁ NHÂN TẦM THƯỜNG TẠO NÊN NHỮNG ĐỘI BÓNG PHI THƯỜNG

Truyền thông thường nói Juergen Klopp cùng thứ bóng đá của ông là bản rock cuồng say tới điên dại trong thời đại của...
loading...